3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' gepubliceerd


U kunt de 3e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze 3e uitgave zijn de tarieven, bedragen en percentages voor 2019 toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast of aangevuld.
Lees Meer