Nieuws

 • Brexit uitgesteld
  De EU-landen hebben gisteren ingestemd met uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019. Het Britse Lagerhuis moet dan wel akkoord gaan met het terugtredingsakkoord dat in november 2018 werd bereikt. 22-03
 • Brexit uitgesteld
  De EU-landen hebben gisteren ingestemd met uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019. Het Britse Lagerhuis moet dan wel akkoord gaan met het terugtredingsakkoord dat in november 2018 werd bereikt. 22-03
 • Brexit uitgesteld
  De EU-landen hebben gisteren ingestemd met uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019. Het Britse Lagerhuis moet dan wel akkoord gaan met het terugtredingsakkoord dat in november 2018 werd bereikt. 22-03
 • Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap
  Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%. 21-03
 • Btw-tarief van 21% voor de levering van tussentreden op een trap
  Met tussentreden is traplopen minder inspannend voor mindervaliden. Tussentreden geven echter geen ondersteuning voor hand, arm of oksel. Daarom valt de levering van tussentreden onder het btw-tarief van 21%. 21-03
 • Welke loonbelastingtabellen gebruikt u voor werknemers die inwoner zijn van België, Aruba en Suriname?
  Sinds 1 januari 2019 hebben in principe alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting (zie paragraaf 7.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'). Maar door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba en Suriname hier ook recht op. Hierover hebben we veel vragen gekregen, bijvoorbeeld welke loonbelastingtabel u dan moet gebruiken. 20-03
 • 4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’: Verduidelijking zelfstandige studietoelage voor kinderen van werknemers
  In de 4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ staat informatie over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers. Dat kunt u onder andere doen door in Nederland wonende kinderen zelfstandig een studietoelage toe te kennen. De informatie hierover heeft vragen opgeroepen. Hoe deze toelage werkt, willen wij in dit bericht graag verduidelijken. 14-03
 • Kom naar de Startersdag van de Kamer van Koophandel
  De Kamer van Koophandel houdt op zaterdag 16 maart 2019 de Startersdag in Amsterdam, Breda en Arnhem. De Startersdag is een gratis evenement met informatieve en inspirerende presentaties en een informatiemarkt voor iedereen die van plan is een eigen bedrijf te starten. De KvK-Startersdag kunt u ook online volgen. 11-03
 • Levering van colloïdaal edelmetaalwater valt onder btw-tarief van 21%
  Colloïdaal edelmetaalwater is geen drinkwaar of drinkwater voor menselijke consumptie. Daarom valt de levering van colloïdaal edelmetaalwater onder het btw-tarief van 21%. 28-02
 • Kindgebonden budget na stopzetten niet automatisch hervat
  Had u vroeger kindgebonden budget, maar is dat gestopt? Het is dan mogelijk dat u daarna opnieuw in aanmerking kwam voor kindgebonden budget. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of het inkomen van uw partner is gedaald. Of omdat u gescheiden bent en daardoor minder inkomen in uw huishouden hebt. Of u hebt nog een kind gekregen. 20-02

meer nieuws